ŘEŠENÍ POHLEDÁVEK
úvodní informace

služby dle typu zákazníka

- pro správce KP

- pro firemní klientelu

- pro občany nepodnikatele

služby dle charakteru

právní a ekonom. okénko

- aktuální problematika

- dotazy a připomínky

ODDLUŽENÍ A SLUŽBY
V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ

REFERENCE

KONTAKT
Horizont marketing-finance-logistika, s.r.o.
Bohumínská 61, 710 00 Ostrava
tel./fax: +420 596 241 954
info@horizont-mfl.com

úvodní stránkaPro firemní klientelu

spolupráce bez rizika

Našim zákazníkům nabízíme profesionální servis, s rychlou a účinnou vymahatelností práva, postavenou výhradně na zákonné a právní bázi. Můžete klidně spát, protože s námi máte zaručenou jistotu, že Vaše pohledávka bude řešená v souladu s právním řádem České Republiky (reference).


oblast působení

Působíme zejména v oblastech stavebnictví a potravinářství. Jsme Však schopni vyhovět přáním našeho klienta a efektivně se působit i v jiných oblastech a odvětvích.


proč s námi?

Našim klientům snižujeme salda pohledávek po lhůtě splatnosti v řádech desetimiliónů, kdy využíváme všech dostupných právních alternativ k vyřešení pohledávky včetně použití kontaktů a know how, které mají členové našeho týmu nebo spolupracující subjekty - renomovaní právníci, soukromí exekutoři či správcové konkurzních podstat, ale i policejní úředníci a státní zástupci. Jenom díky perfektní znalosti právních, ekonomických a osobních vztahů jsme mohli pro naše klienty vyřešit pro ně již téměř nedobytné či ztracené pohledávky.


realizace zápočtů

Díky našim vazbám v oblasti obchodně závazkových vztahů, pro Vás můžeme nalézt efektivní způsob vyřešení Vaší pohledávky, formou nalezení možného zápočtu a jeho konečné realizace.


smluvní vztahy

Právnickým instrumentem je nejčastěji "Mandátní smlouva", v některých případech je nutná, v zájmu co nejrychlejšího řešení "Smlouva o postoupení pohledávky".
Novinkou je produkt 0% odměny z nominální výše dluhu při uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci - řešení pohledávek | objednávka osobní prezentace.


platební podmínky

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s řešením pohledávky a je splatná až po připsání dlužné částky na účet klienta! Při řešení pohledávek na základě mandátní smlouvy se ceny pohybují mezi 10 až 30% z vymožené částky. Nutno podotknout, že ceny vychází z dlouhodobého působení na trhu pohledávek a reflektují výši a četnost nákladů spojených se stářím pohledávky.


služby dle charakteru| pro správce KP | | pro firemní klientelu | | pro občany nepodnikatele |


(c) 2003-2007 HORIZONT a ESC