ŘEŠENÍ POHLEDÁVEK
úvodní informace

služby dle typu zákazníka

- pro správce KP

- pro firemní klientelu

- pro občany nepodnikatele

služby dle charakteru

právní a ekonom. okénko

- aktuální problematika

- dotazy a připomínky

ODDLUŽENÍ A SLUŽBY
V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ

REFERENCE

KONTAKT
Horizont marketing-finance-logistika, s.r.o.
Bohumínská 61, 710 00 Ostrava
tel./fax: +420 596 241 954
info@horizont-mfl.com

úvodní stránkaSpolupráce se správci konkursní podstaty

Jako firma, pohybující se v oblasti řešení pohledávek, spolupracujeme samozřejmě velmi úzce i se správci konkursních podstat jednotlivých úpadců. Ti tuto spolupráci vítají a kladně hodnotí především kvůli následujícím nesporným výhodám:

odkupujeme pohledávky

Pomáháme tak naplnit konkursní podstaty o výnosy z pohledávek - mnohdy až do ukončení konkurzu nedobytných reference


odkupy realizujeme i ve větších balících

Jsme schopni odkoupit v rámci celých balíků i velmi nelikvidní pohledávky. Tento způsob vyřešení pohledávky je elegantnější a často průchodnější než navrhovat její vyloučení z konkurzní podstaty.


spolupůsobíme i formou mandátní spolupráce

Také tato forma vymáhání pohledávek bývá správci KP využívána, byť o něco méně často - především pak u pohledávek s krátkým prodlením, případně krátce po prohlášení konkurzu i u pohledávek za bonitními dlužníky výhody.


detektivní služby

administrativní servis

Při všech formách spolupráce po dohodě zajišťujeme i plný servis v otázce přípravy, vystavení a všech následných kroků souvisejících s povinnými úkony (oznámení o postoupení pohledávky apod.).


smluvní vztahy

Právnickým instrumentem je nejčastěji "Mandátní smlouva", v některých případech je nutná, v zájmu co nejrychlejšího řešení "Smlouva o postoupení pohledávky".


služby dle charakteru


| pro správce KP | | pro firemní klientelu | | pro občany nepodnikatele |


(c) 2003-2007 HORIZONT a ESC