ŘEŠENÍ POHLEDÁVEK
úvodní informace

služby dle typu zákazníka

- pro správce KP

- pro firemní klientelu

- pro občany nepodnikatele

služby dle charakteru

právní a ekonom. okénko

- aktuální problematika

- dotazy a připomínky

ODDLUŽENÍ A SLUŽBY
V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ

REFERENCE

KONTAKT
Horizont marketing-finance-logistika, s.r.o.
Bohumínská 61, 710 00 Ostrava
tel./fax: +420 596 241 954
info@horizont-mfl.com

úvodní stránkaÚvodní informace o řešení pohledávek

Česká, ale i celosvětová ekonomika o obchod je protkána nespočetnými obchodními vazbami, které se vyvíjejí od počátečních obchodních kroků a činností (objednávka, dodávka) a následně směřující k platbě za odebrané služby, zboží či výrobky. Realita je dnes taková, že nejen v ČR, ale zároveň v celé EU či Severní Americe se potkáváme jak s druhotnou platební schopností tak i s úpadky firem, které stahují na dno řadu dalších svých dodavatelů. Možná i ve firmě, ve které jste majitelem, jednatelem, či zaměstnancem nebo vy osobně máte také problém s platební morálkou svých zákazníků a chcete ji vyřešit nebo ji předcházet.

Věříme, že spolupráce s firmou Horizont marketing-finance-logistika s.r.o. Vám přinese vyřešení všech vašich výše uvedených problémů. Působíme na českém trhu od roku 1995 a jsme partnerem jak velkých společností, středních firem, tak podnikatelů a fyzických osob ( reference ). Řešíme pohledávky pouze a výhradně v legislativním rámci ČR, popř. EU pokud jde o pohledávky zahraniční, a to za využití všech dostupných informačních prostředků (rozsáhlé interní a externí databáze) tak kontaktů (renomované právní kanceláře, Státní zastupitelství, Policie ČR, soudy, exekutoři, správcové konkurzních podstat, atd.), vše aktivním působením v místě podnikání či bydlišti dlužníka. Úspěšnost vyřešených pohledávek naší společností dosahuje až 95%.

Nenechte své dlužníky spát a nedejte jim šanci. Využijte služby prověření bonity za účelem úplného vyloučení vzniku eventuální pohledávky. A pokud tento problém již máte, vyberte si jednu z možností řešení vaší pohledávky ( Vzor Smlouvy o postoupení pohledávky, Vzor Mandátní smlouvy ) a předejte tento problém profesionálů. Rádi Vám pomůžeme.


NOVINKY

1.1.2007 - Zavádíme revoluční systém při řešení pohledávek firemní klientely, kdy po uzavření vzájemné smlouvy o spolupráci neúčtujeme klientovi žádnou odměnu z nominální výše pohledávky, klientovi takto zůstává zachována marže v maximální možné výši 100% - více informací | objednávka osobní prezentace.

1.1.2006 - Rozšířili jsme naší činnost o poskytování detektivních služeb v obchodním a trestním právu - více informací.


(c) 2003-2007 HORIZONT a ESC